Regulamin Promocji „Rabat za Zapisanie się na Newsletter”

 1. Okres Promocji:

  • Promocja obowiązuje od 25.12.2023 do 31.12.2024
 2. Warunki Uczestnictwa:

  • Aby skorzystać z promocji, uczestnik musi zarejestrować się na newsletter sklepu internetowego, podając poprawny adres e-mail, swoje prawdziwe Imię oraz prawidłowy numer telefonu
  • Promocja jest otwarta dla nowych subskrybentów newslettera.
 3. Przyznanie Rabatu:

  • Po zapisaniu się na newsletter, uczestnik otrzyma na podany adres e-mail unikatowy kod rabatowy uprawniający do zniżki na wybrane produkty.
  • Kod rabatowy jest ważny przez 30 dni od momentu otrzymania.
 4. Wysokość Rabatu:

  • Wysokość rabatu zostanie określona w treści promocji i może obejmować procentową zniżkę lub stałą kwotę.
 5. Ograniczenia:

  • Rabat może być wykorzystany tylko podczas w sklepie stacjonarnym P.H. HURTOZBYT, w Toruniu, przy ul. Bema 20A
  • Promocja nie łączy się z innymi obniżkami, kodami rabatowymi ani promocjami.
 6. Zakup i Odbiór:

  • Zakup z wykorzystaniem kodu rabatowego podlega standardowym warunkom odbioru i płatności obowiązującym w sklepie stacjonarnym P.H. HURTOZBYT, w Toruniu, przy ul. Bema 20A.
 7. Wykorzystanie Rabatu:

  • Kod rabatowy można zastosować podczas zakupu, pokazując sprzedawcy oryginalną wiadomość Email zawierająca kod rabatowy
  • Po zastosowaniu kodu rabatowego cena zakupu zostanie automatycznie zaktualizowana.
 8. Zastrzeżenia:

  • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji lub jej anulowania w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
  • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzone lub nieprawidłowe adresy e-mail, nieprawidłowe Imiona oraz nieprawidłowe numery telefonu uczestników.
  • Za prowidłowy numer telefonu oraz prawidłowy adres email uznaje się te do których dostęp będzie posiadać osoba w momencie zakupu na swoim urządzeniu przenośnym.
  • Za prawidłowe Imię uznaje się Imię osoby dokonującej zakupu, która będzie w stanie udowodnić w momencie zakupu swoją tożsamość poprzez okazanie do wglądu sprzedawcy  dokumentu ze zdjęciem oraz Imieniem i Nazwiskiem.
 9. Ochrona Danych:

  • Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności.
 10. Zakończenie Promocji:

  • Promocja kończy się automatycznie po upływie okresu obowiązywania.
 11. Postanowienia Końcowe:

  • Udział w promocji oznacza akceptację warunków regulaminu.
  • Wszelkie spory wynikłe z promocji będą rozstrzygane indywidualnie przez sklep stacjonarny P.H. HURTOZBYT, w Toruniu, przy ul. Bema 20A

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z regulaminem przed zapisaniem się na newsletter i skorzystaniem z promocji.